top of page

מפגש הכירות חינמי

מה תקבלו בפגישה זו:

  • ראשית, בראש ובראשונה, תקבלו מרחב בטוח לשיתופים.

  • חזון ברור לחיים העתידיים שאתם חפצים בה.

  • מכוון במיוחד למה שנמצא בדרך החיים שאתם חפצים בה.

  • כיצד להתגבר על המכשולים שלך ליצירת החיים שאתה חפץ בה.

  • מפת דרכים בהתאמה אישית למסע הריפוי שלך.

השתמשו ביומן מטה לקביעת יום ושעה למפגש הכרות.

bottom of page